-Golbal reprezentacija osvojila drugo mjesto na turniru u Zagrebu
-Homerov paraolimpijski klub sa našim paraolimpijcima Milošem Aranitovićem i Ilijom Tadićem u Novom Sadu