Radio „ Homer „ je plod tijesne saradnje Biblioteke za slijepe Crne Gore i Kulturnog centra „ Homer „ iz Podgorice i za sada je prvi i jedini elektronski medij u Crnoj Gori, koji je posvećen osobama sa invaliditetom.

 Radio „Homer“ je okrenut sadržajima iz kulture i društvenim temama uopšte, a naši slušaoci su pripadnici svih generacija, različitih socijalnih i obrazovnih profila.
 Na FM skali smo za sada pokrili područje Podgorice I Danilovgrada sa okolinom a naš program možete slušati na frekvenciji 100,6 Mhz kao I preko interneta, kroz audio stream prenos.

 Radio „Homer“ posvećen je stvaranjima uslova za stalnu, tj. svakodnevnu informativnu, edukativnu i kulturološku djelatnost svih struktura društva.

 Primarni tematski fokus našeg programa su pitanja iz kulture i umjetnosti kao i problematika osoba sa oštećenjem vida.

 Tu smo radi:

  1. Bolje i veće informisanosti ukupne kulturne i društvene javnosti na teme iz oblasti kulturnog i umjetničkog života najšire društvene zajednice.
  2. Radi bolje informisanosti osoba s invaliditetom o tekućim događajima u sferi društveno-ekonomskog i političkog života u zemlji i inostranstvu,  sporta, zabavnih i drugih oblasti;
  3. Veće dostupnosti sadržaja iz kulture za ova lica, veće zaposlivosti i ukupne socijalne inkluzije lica s invaliditetom, i zbog veće informisanosti ovih lica o njihovim ljudskim pravima i zakonskoj regulativi koja uređuje ta prava

 Na našem programu možete slušati različite sadržaje iz oblasti kulture, društvenog života, informativni program, kao i sadržaje o svakodnevnim životnim problemima sa kojima se kao društvo suočavamo.
Program Radija emituje se 24 časa dnevno, sedam dana u sedmici.