PONEDELJAK-PETAK

 

00:00 Radio drama

00:45 Tečaj stranog jezika

01:00 Radio roman

02:00 Izbor iz naših časopisa

03:00 Muzika

06:00 Homerova razglednica

07:00 Jutarnji program

08:30 Reklame

09:00 - 16:00 Dnevni program

09:00 Vijesti

09:30 Reklame

11:00 Vijesti

11:30 Reklame

13:00 Vijesti

13:30 Reklame

15:00 Vijesti

15:30 Reklame

16:00 Homerova razglednica

17:00 - 22:00 Poslijepodnevni program radija

17:00 Vijesti

17:30 Reklame

19:00 Vijesti

19:30 Reklame

21:00 Vijesti

21:30 Reklame

22:00 Muzika

 

SUBOTA

 

00:00 Homerov svijet ozbiljne muzike

01:00 Tečaj stranog jezika

01:15 Radio Roman

02:00 Muzika

07:00 Homerova razglednica

08:00 Jutarnji program

08:30 Reklame

09:00 - 16:00 Dnevni program

09:00 Vijesti

09:25 Reklame

09:30 Homerov paraolimpijski klub

11:00 Vijesti

11:30 Reklame

13:00 Vijesti

13:30 Reklame

14:00 Zvukom do svjetlosti

15:00 Vijesti

15:30 Reklame

16:00 Homerova razglednica

17:00 - 22:00 Poslijepodnevni program radija

17:00 Vijesti

17:30 Reklame

19:00 Vijesti

19:30 Reklame

21:00 Vijesti

21:30 Reklame

22:00 Muzika

 

NEDELJA

 

00:00 Homerov svijet ozbiljne muzike

01:00 Radio roman

05:50 Homerova duhovna lira

08:00 Homerov radio budilnik

08:30 Reklame

09:00 Vijesti

09:30 Reklame

11:00 Vijesti

11:30 Reklame

13:00 Vijesti

13:30 Reklame

15:00 Vijesti

15:30 Reklame

17:00 Vijesti

17:30 Reklame

19:00 Vijesti

19:30 Reklame

21:00 Vijesti

21:30 Reklame

22:00 Muzika

 

Napomena - Tokom dnevnog i poslijepodnevnog programa svakog dana realizujemo direktna uključenja naših reportera sa terena.