Radio Homer

Radio Homer e-mail:

radiohomercg@gmail.com

Naziv pravnog lica osnivača:

Kulturni centar Homer

Adresa:

Ul Radosava Burića br. 9
Podgorica/Crna Gora

Glavni i odgovorni urednik:

mr Božidar Bobo Denda

E-mail:

kichomer@t-com.me
nvokchomer@gmail.com

PIB:

02852616

Vlasnička struktura:

Božidar Denda
Esad Grbović
Dejan Jovanović
Seada Nikočević
Saša Vuković


Vlasnička struktura